ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Milena Skarpety

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: 
MILENA E – SKLEP SZYMON SOKALSKI 
ul. Wąwozowa 31B, Rzgów 95-030
milena-skarpety.pl
sklep@milena-skarpety.pl 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

 

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

 

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

 

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

WZÓR DO POBRANIA PDF